business coaching

Business coaching

Business coaching on tukea liiketoiminnan ja sen johtamisen kehittämiseen. Jokainen meistä jää joskus jumiin. Hyvä valmennus on kuin pieni liiketoiminnan terapiasessio, jossa käydään läpi valittua ongelmaa ja johdatellaan löytämään siihen ratkaisuja. Ei valmiita vastauksia vaan oman ajattelun ratkaisukeskeistä avaamista.

Coachaus voi olla myös uuden yrittäjän sparrausta ja apu liikkeellelähtöön liiketoiminnassa. Usein aloittelevalla yrittäjällä on vasta yleiskäsitys siitä miten firman toiminta lähtee käyntiin, ja valmennuksella tuodaan yleisen tason ajattelu kohti konkreettisia suunnitelmia ja toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi.

Strategiavalmennus

Business coaching -näkökulmana voi olla myös vaikuttavan strategian rakentaminen ja sen jalkauttaminen. Toimiva ja koko organisaatiota toimintaan inspiroiva strategia on jokaisen organisaation perustason toimintaedellytys.

Strategiavalmennus on johdon työpajatoimintaa, jossa sparrataan organisaation omaa strategiaprosessia. Miten asetat vaikuttavia tavoitteita ja mittaat niitä oikein? Miten jalkautat organisaatiosi visiota ja strategiaa arjessa johdonmukaisesti ja aikaansaavasti?

Projektivalmennus

Ohjausryhmän sparrausta, projektipäällikön apukäsi tai tarvittaessa vaikka kokonaan ulkoistettu projektipäällikkö. Välillä jatkuva parantaminen tarvitsee tuekseen projektimuotoista kehittämistä. Hyvin toimiva ja määrätietoinen projektitoiminta onkin jokaisen organisaation kehittymisen edellytys.

Miten projekti viedään onnistuneesti läpi? Mitä tarvitaan hyvään projektisuunnitelmaan ja miten se myydään organisaation sisällä tai asiakkaille? Mitä ovat hyvän business casen avainpiirteet ja miten se kannattaa esittää?


Tutustu myös muihin palveluihimme! Kauttamme korkealaatuiset koulutukset ja ratkaisukeskeiset prosessikonsultaatiopalvelut!

Muista myös tsekata itsenäiseen liikkeellelähtöön ilmainen kehittämistyökalu!