Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä sekä valmismuotoisia koulutuksia prosessien määrittelyyn, mittaamiseen ja optimointiin. Toiveidesi mukaan voidaan mallintamis- ja kehittämistapoja käsitellä joko lyhyesti, mutta olennaisimmat asiat läpikäyden, tai syvällisesti. Koulutustemme ideana on auttaa ja rohkaista asiakastamme itsenäiselle matkalle kohti toimivia, tehokkaita ja mielekkäitä työnkulkuja. Jotta koulutuksista saavutetaan suurin mahdollinen hyöty, on niiden kokoa rajattu kerrallaan maksimissaan 18 osallistujaan.

Koulutuksen jälkeen voit halutessasi jatkaa konsultointipalveluidemme parissa, jolloin autamme konkreettisesti kohti asiakkaille ylivertaista laatua tuottavien prosessien luomisessa. Kaikkiin koulutuksiin sisältyy konkreettisia harjoituksia.

Koulutukset ovat myös hyvä tapa tutustua Breviantian tarjontaan, ja niiden jälkeen voit helposti hyödyntää konsultointipalveluitamme kehittämisen syvemmäksi tueksi omassa organisaatiossasi.


Valmiit puolen päivän koulutuspaketit

Liikkeelle leanisti!

Lähde liikkeelle lean-ajattelussa! Koulutuksessa käydään läpi jatkuvan parantamisen filosofian keskeisimpiä perusteita käytännön esimerkkien kautta keskustellen ja yksinkertaisten harjoitusten avulla. Tämä alkeistason lean-koulutus on erinomainen mahdollisuus tutustua tehokkaimpaan tunnettuun kehittämismalliin matalalla kynnyksellä ilman suurta ajallista panostusta!

Yli 100 vuoden ajan kehittynyttä lean-mallia ei tietenkään ehditä täysin käydä iltapäivän aikana läpi, mutta osallistuja saa jo tästä koulutuksesta eväitä katsoa omaa työtään – ja miksei arkeaankin – uusin silmin!

Aina vähän paremmin

Jatkuvan parantamisen PDSA-sykliin syventyvä vaihtoehto. Koulutuksessa käydään läpi miten todellisia ongelmakohtia tunnistetaan ja paneudutaan erityisesti siihen miten niitä ratkaistaan kevyesti ja ketterästi todennettuja tuloksia aikaansaaden.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys siitä mitä ja millä tavalla oman organisaation toiminnassa kannattaa kehittää.

Asiakaslähtöisen palvelun aakkoset

Jokainen meistä tekee työnsä asiakkaalle: joko sisäiselle tai ulkoiselle. Tuottava ja tehokas palvelu toimiikin nimenomaan asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman sujuvasti. Tässä koulutuksessa käydään läpi palvelumuotoilun perusajatuksia, opetellaan asiakkaan polun kuvausta ja sekä oman toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisesti.


Koulutuksista sanottua:

”Kaikkein parasta koulutuksessa olivat konkreettiset esimerkit. Niiden avulla ihan oikeasti avautui mistä tässä leanissä on kysymys.”

”Koulutukset saisivat useamminkin olla tällaisia. Nyt tuntuu siltä, että minulla on jotain mitä voin lähteä toteuttamaan omassa työyhteisössäni vaikka heti.”


Kysy valmispakettia tai pyydä räätälöityä koulutusta!

Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous!